CEG

 

Subvencións e axudas públicas

Consello Económico e Social de Galicia 2019

Resolución pola que se establece o procedemento de libramento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro dos orzamentos do CES para o exercicio 2019.

Contratación de persoal técnico 2019

Resolución para contratación de persoal técnico ao amparo da Orde do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2019.

Prevención de Riscos Laborais 2019

Resolución para a realización das accións de fomento da Prevención de Riscos Laborais, ao amparo da orde de 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2019.

Consello Económico e Social de Galicia 2018

Resolución pola que se establece o procedemento de libramento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fin de lucro dos orzamentos do CES para o exercicio 2018. 

Contratación de persoal técnico 2018

Resolución para contratación de persoal técnico ao amparo da Orde do 19 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2018.

Prevención de Riscos Laborais 2018

Resolución para a realización das accións de fomento da Prevención de Riscos Laborais, ao amparo da orde de 15 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2018.

Contratación de persoal técnico 2017

Resolución para contratación de persoal técnico ao amparo da Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2017.

Prevención de Riscos Laborais 2017

Resolución para a realización das accións de fomento da Prevención de Riscos Laborais, ao amparo da orde de 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laboráis na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2017.

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.